dissabte, de juliol 15, 2006

Moda aquàtica
El Juliol del any 1924 la revista D'ací d'allà publicava aquests dibuixos amb el lema “Moda aquàtica” baix afegia “Estalvi de roba, estalvi de pudícia” :) Passen els anys i ...Fa gràcia oi?